Úvod do problematiky rias v akváriu

Každý akvarista sa skôr, či neskôr stretne s riasami rôznych druhov. Veľa ľudí si myslí, že riasy sú spôsobené hnojením do akvária, čo je omyl. Riasy sa objavujú, pretože v akváriu nastane nerovnováha.

Rovnováhu v akváriu docielime tak, že rastlinám dodáme všetky potrebné faktory na to, aby zdravo rástli a potlačovali riasy, teda dodáme im potrebné „stavebné“ prvky a to dusičnany (NO3), fosforečnany (PO4), draslík (K), stopové prvky, železo (Fe), k tomu zabezpečíme adekvátne osvetlenie, primerané prúdenie vody a dostatočnú hodnotu CO2 vo vode./cca 20mg/l /

Najčastejšie príčiny rastu rias:

Málo kyslíku vo vode – môže byť spôsobené, ak máte veľa rýb vo Vašej nádrži, vysoká teplota vody hlavne cez letné obdobie, slabý pohyb hladiny.

nedostatok-kysliku

Neprimeraná cirkulácia vody – nedokáže dopraviť  živiny k rastlinám a podporiť ich rast, cirkuláciu je možno zlepšiť pridaním prídavného čerpadla

Organický odpad – môže byť spôsobeným prekŕmovaním rýb v nádrži,  výkalmi rýb, odhnívajúcimi rastlinami. V tomto smere nám môžu byť nápomocné slimáky a krevety, ktoré požierajú mŕtve rastliny prípadne nedojedené krmivo, ktoré dopadne na zem.

Nedostatočne zabehnuté akvárium – nemá dostatok nitrifikáčných baktérii na to aby bol organický odpad rozložený. Pri každom akváriu treba istú dobu počkať, kým do neho dáte ryby, všeobecne je odporúčané počkať minimálne mesiac, taktiež treba pravidelne čistiť zo začiatku filter a pravidelne meniť vodu, alebo môžete zabiehanie urýchliť s pomocou filtračných baktérií, ktoré vlejete do Vášho akvária (Odporúčané produkty: MICROBE-LIFT BACTERIAL AQUARIUM BALANCER, EASY LIFE FLUID FILTER MEDIUM,Sera BioNitrivec).

A takto vyzerá zabehnuté udržiavané akvárium :
zabehnute-akvarium