Sinica v morskom akváriu

Cyanobaktérie a riasy v morskom akváriu

program na zvládnutie problémov so sinicou a riasou v morskom akváriu.

Dr. Timothy A. Hovanec (Dr. Tim) využil svoje odborné znalosti v oblasti morskej biológie, ekológie a evolúcie pri svojom rozsiahlom výskume nitrifikačných baktérií, vďaka ktorému získal sériu patentov a k vývoju jedinečného programu, ktorého dodržiavanie vás zbaví vaše akvárium od nepríjemných siníc a rias.

Použité produkty:

Tim's RE-FRESH (potrebné množstvo závisí od veľkosti nádrže)
Dr.Tim´s WASTE-AWAY (potrebné množstvo podľa veľkosti nádrže)

Poznámka: Tento osvedčený recept vyžaduje používať skimmer / odpeňovač/ a prevzdušňovanie.

Prečo vznikajú sinice a riasy?

Pretože vo vode sú živiny a chýbajú konkurenti, ktorí by tieto živiny odstránili skôr, ako sa pred ich spotrebovaním sinicami alebo riasami.
Kto sú konkurenti a kde sa nachádzajú? Sú to baktérie a faktom je, že skimmer, UV lampy a ozón odstraňujú z vody baktérie, ale bohužiaľ neodstraňujú sinice a riasy, ktoré sú sa prichytili na povrch nádrže. Dlhodobé riešenie problémov so sinicami a riasami je pridanie konkurentov späť do systému, aby mohli tieto organizmy spotrebovať a odstrániť, čím sa odstránia živiny v systéme.
Presne to sa dosahuje jedinečnou kombináciou týchto dvoch produktov.
RE-FRESH najprv odstráni sinice/riasy a potom WASTE-AWAY doplní konkurenčné baktérie, ktoré odstránia živiny. Pravidelným dávkovaním prípravku WASTE-AWAY sa dosiahne požadovaný cieľ - čisté akvárium bez siníc a rias.

Stručne povedané, cieľom programu je premena živín na baktérie a ich následné odstránenie pomocou odpeňovača
.
UPOZORNENIE Na odstránenie týchto baktérií je potrebný už spomínaný skimmer, ak nie sú správne odstraňvané skimmerom, môže dôjsť k strate chúlostivých živočíchov.

Pred začatím procesu dávkovania riadne odsajte sinice a riasy z povrchov. Pridajte Tim's RE-FRESH 13 mℓ na 100 litrov
(pozri zadnú stranu fľaše). Zároveň na niekoľko hodín vypnite odpeňovač, ozón a UV lampy.

POZNÁMKA: Ak sa voda začne zakalovať, okamžite zapnite skimmer*. Počkajte 48 hodín. Opäť použite RE-FRESH, ako je uvedené vyššie*. Opäť počkajte 48 hodín.
Ak sinice/riasy výrazne zmizli, môžete začať WASTE-AWAY, alebo môžete znovu začať dávkovať RE-FRESH.
Ak sa rozhodnete začať dávkovať WASTE-AWAY, odporúčame začať s 1/4 bežnej dávky (alebo menej). Čítajte viac  informácie o dávkovaní na zadnej strane fľaše. Vypnite odpeňovač, UV žiarenie a ozón na 2 až 4 hodiny. Ak sa však voda začne zakalovať, okamžite všetko opäť zapnite*.

Po 48 hodinách podávania prípravku WASTE-AWAY mierne zvýšte dávku. Vypnite skimmer, UV žiarenie a ozón na 2-4 hodiny. Ak však
voda začne zakalovať, okamžite všetko opäť zapnite*. Opäť po 48 hodín dávkovania WASTE-AWAY zvýšte dávkovanie.
(len o niečo viac). Na 2-4 hodiny vypnite skimmer, UV žiarenie a ozón. Ak sa však voda začne zakalovať, okamžite všetko opäť zapnite*.
Po 48 hodinách vykonajte čiastočnú výmenu vody. Vaša nádrž by mala vyzerať lepšie, ale v niektorých prípadoch bude potrebné ošetrenie zopakovať.
Je tiež vhodné zamyslieť sa nad príčinou týchto problémov, či ste sa neprekrmili alebo či máte príliš veľa zvierat,
či skimmer zodpovedá veľkosti nádrže a či je správne nastavený...

* Bezpečnostné upozornenie:  ak sa voda kedykoľvek zakalí, okamžite zapnite odpeňovač, nepridávajte RE-FRESH alebo WASTE-AWAY,
kým sa voda nevyčistí. Nepridávajte oboje v ten istý deň. Pokračujte v pomalom dávkovaní WASTE-AWAY, ak sa nádrž zakalí, dávkovanie nezvyšujte. Je lepšie dávkovať každý deň alebo obidva dni po troške, než naraz veľkú dávku.