Čierna štetinková riasa / BBA /

Veľmi často rastie na okraji listov pomaly rastúcich rastlín napr. Anubias, na dekorácii, kameňoch alebo koreňoch v akváriu a prevažne tam kde je silnejšie prúdenie vody z filtrácie.
Čierna štetinková riasa je typickým prípadom adaptácie morskej riasy na sladkovodné prostredie.
Môže mať tmavočervené až čierne chumáče o veľkosti cca.5 mm.

Príčinou vzniku čiernej štetinkovej riasy je mnohokrát vysoká intenzita svetla a nedostatočný obsah CO2 vo vode v pomere k intenzite svetla alebo naopak nedostatok svetla a kolísanie hodnôt CO2 počas dňa.

cierna-stetinkova-riasa

Často krát je ale príčinou aj veľké organické znečistenie vody v dôsledku prekrmovania alebo aj nedostatočnej filtrácie vody v akváriu.
V rastlinných akváriách sa môže objavovať hlavne ak je nepomer stopových prvkov a to hlavne železa.


Ak používate v akváriu samostatné pridávanie železa Fe je vhodné zmerať obsah železa Fe v akváriu a udržať jeho hodnotu na úrovni 0,05 až 0,1 mg/l.
Výborným pomocníkom sú aj pravidelné 1/7 dní a masívne cca 50% výmeny vody.

Ostatné vhodné parametre pre rastlinné akvárium sú :

  • CO2 vo výške približne 20 až 30 mg/l
  • 10 až 25 mg / l dusičnanov (NO 3)
  • 5-10 mg / l draslíka (K)
  • 0,1 až 1 mg / l fosforečnanu (PO 4)
  • 10 mg / l horčíka (Mg)

 Účinné odstránenie čiernej štetinkovej riasy :

Je možné ju odstraňovať ručne s dekorácie, rastlín atď. Dekoráciu, korene, kamene môžete vybrať z akvária a ručne mimo akvária tieto  predmety očistiť.
Z akváriových rastlín táto riasa mechanicky nejde dole tak je možné šetrne odstrániť napadnuté listy.
Výborným pomocníkom su aj pravidelné 1/7 dní a masívne cca 50% výmeny vody.

S čiernou štetinovou riasou je možné bojovať aj pomocou chémie. Je to účinné ale ako pri každej riase v akváriu je potrebné poznať príčinu vzniku a zamerať sa na jej odstránenie.
Veľmi účinnou zbraňou v boji s čiernou štetinkovou riasou je tekutý uhlík Seachem Excel alebo EasyLife Easy Carbo a AF Carbo Boost ich účinná látka glutaraldehyd.

Pomocou týchto prípravkou je možné odstrániť riasu 3. spôsobmi.

1. Liečba , dávkovanie do celej nádrže.
Najjednoduchšia a najobľúbenejšia metóda aplikácie. Denne dávkujeme 2-3x väčšie množstvo ako je doporučená dávka výrobcom na obale výrobku do doby pokiaľ čierna štetinová riasa nezmizne. Pri prekročení dávkovania môžu nastať aj problémy a preto je vhodné začať s doporučeným dávkovaním od výrobcu a postupne dávky zvyšovať  a zároveň sledovať ostatný život v akváriu. Zvýšené dávkovanie môže ohroziť machy v akváriu a ricciu.

2. Aplikovanie priamo na riasu
Naberte do striekačky dennú odporúčanú dávku prípravku Seachem Excel / EasyCarbo / AF Carbo Boost pre Vaše akvárium. Vypnite filtráciu a priamo v akváriu na postihnuté miesta kde je riasa aplikujte prípravok.
Neprekračujte dennú odporúčanú dávku  . Filter zapnite cca po 20-30min. aby sa prípravok čo najdlhšie zdržoval v na riase a v jej tesnej blízkosti.
Opakujte niekoľko dní po sebe.
Riasa postupne zbelie a zmizne s postihnutého miesta.

3. Kúpeľ  rastlín a dekorácie v Seachem Excel / EasyCarbo

Bezpečným spôsobom je kúpeľ akváriových rastlín a dekorácie v roztoku 75% vody a 25% tekutého uhlíka po dobu cca.5 minút.

Pre tých ktorý nemajú radi chémiu v akváriu sa javí ako posledná možnosť ryba Crossocheilus siamensis . Ak by sa Vám zdalo , že ju nekonzumuje aktívne tak ju skúste na niekoľko dní obmedziť v kŕmení a uvidíte s akou radosťou si na nich pochutná.

mrenka-siamska

Dôležité !!!

Ak nestabilizujete hodnoty v akváriu a tým neodstránite príčinu vzniku tejto riasy budete tento problém riešiť opakovane.

Overený prípravok proti čiernej štetinkovej riase, ktorý slúži aj ako prevencia je AlgoStop :

algostop