Morské akvárium 750l 205x55x66cm

Morské akvárium na kľuč vytovrené pre náročného zákazníka s použitím najmodernejších technilógií a maximálnej automatizácie a diaľkového dohľadu.

Akváium : Float 205x55x66cm 12mm, zdvojené dno.
Osvetlenie : Kessil A360X Tuna Blue 90W
Výtlačné čerpadlo : Sicce SDC 9.0 Wifi - výtlačné čerpadlo s Wifi (~9000 l/h / ~95W)
Prúdové čerpadlá : Maxspect Gyre 350 (300~3.000L/5~52W)
Dávkovacie čerpadlo : PACIFIC SUN Kore 5th PRO Edition
Meranie vodivosti : Digital inline TDS meter (TITANIUM S2)