Hnedá riasa v akváriu

Hnedá riasa (rozsievky)

Hnedá riasa v akváriu je vačšinou prvá riasa s ktorou sa akvarista stretne vo svojich začiatkoch.Pokrýva sklo,substrát,dekoráciu ale aj akváriové rastliny.Dôvodom bývajú nízke hodnoty dusíka N a vysoké fosfátov P a často sa spomína aj zvýšené množstvo silikátov SiO2 .

V zabehnutých akváriach sa môže vyskytnúť aj pri zvýšenej intenzite svetla a nevhodnej alebo žiadnej údržbe akvária.Pri nevhodnej alebo žiadnej údržbe sa v akváriu hromadí čpavok a iný organický odpad ( výkaly,hnijúce zvyšky rastlín alebo aj živočíchov )

Ako odstrániť Hnedú riasu ?

Rukou alebo hubkou pri výmene vody zotierame a ihneď odsávame hnedú riasu.Zo skla ide najlepšie magnetickou stierkou alebo tiež hubkou.
Prispôsobením osvetlenia ak je zbytočne silné alebo svietime neprimerane dlhú dobu.

Najzákladnejším pravidlom ,ktoré platí skoro pri všetkých riasach je :
Biologicky stabilné akvárium a pravidelná údržba !!!

Na tento typ riasy neexistujú žiadne spolahlivé a "osvedčené" akvaristické prípravky.
Je potrebné dodržiavať pravidelnú výmenu vody niekedy až 1/2 objemu nádrže aby sme eliminovali organický odpad a čpavok.

S hnedou riasou sa stretne pravdepodobne každý akvarista v novozaloženom akváriu.Preto je vhodné hneď na začiatku nasadiť dostatočné/maximálne množstvo akváriových rastlín ,ktoré nám na začiatku pomáhajú odstraňovať nadbytočné živiny z vody.
Doporučujú sa hlavne rýchlorastúce rastliny : Egeria densa,Ceratophyllum demersum,Lemna minor,Pistia stratiotes

V praxi sa nám osvedčilo pri zábehu akvária pravidelne pridávať nitrifikačné baktérie ktoré pomáhajú pri štarte akvária a zabezpečia vhodné prostredie pre biologickú rovnováhu v akváriu.

Účinný prípravok pre potlačenie hnedej riasy je Easy LIfe Bio-Exit SilicateMicrobe-lift Special-Blend