JBL Test Combi Set Plus Fe

Kód: 2550000
49,99 € 41,66 € bez DPH
do 7 dní
Môžeme doručiť do:
29.7.2024

Cenovo výhodný teste pre každého akvaristu.

Profi kufrík. 5 x test a meracie pomôcky.
pH (3-10), KH, NO₂, NO₃, CO2 a Fe.
CO2 sa vypočíta podľa priloženej Tilmanovej tabulky a nameraného pH a KH.

Detailné informácie

Podrobný popis

JBL Test Combi Set Plus +Fe


Sada testov pre každé akvárium. Jednoduché testovanie vody.
Bez toho aby ste poznali paramtere vody je ťažké nastaviť správne hnojenie pre rastlinné akvárium.

Ako používať JBL Test Combi Set + Fe

(Fe):

Použitie:

Test slúži na presné stanovenie a sledovanie koncentrácie železa v sladkovodnom aj morskom akváriu a v záhradnom jazierku Test slouží k přesnému stanovení a sledování koncentrace železa v sladkovodním i mořském akváriu a v zahradním jezírku v rozsahu 0,05 - 1,5 mg/l (ppm). Vďaka korekčnému merani vyvinutému firmou JBL je možné namerať presnú koncentráciu železa aj v ľahko zafarbenej vode ako napr. výluhom z rašeliny alebo zvyšky liečiv.

Prečo merať koncentráciu železa?

Okrem dostatočného prívodu kysličníka uhličitého a stopových prvkou je pre zdravý rast vodných raslín nutné práve železo. Pretože rastliny behom svojho rastu železo spotrebovávajú, a to aj to, ktoré je naviazané v tzv.chelátnej forme v moderných hnojivách (napr. JBL Ferropol), potrebujeme koncentráciu železa vedieť, aby sme ho mohli do vody dodávať. K tomu Vám poslúži práve tento test. Pre dobrý rast rastlín je postačujúca koncentrácia medzi 0,1-0,2 mg/l(ppm). Normálna dávka hnojiva JBL Ferropol predstavuje zvýšenie koncentrácie železa asi o 0,2 mg/l(ppm). Pomocou tohto testu môžete stanoviť koncentráciu železa aj vo vode vodovodnej, vode prinesenej z prírody alebo vo vode v záhradnom jazierku.

Ako udržať žiadanú koncentráciu železa?

Pri jeho nízkej koncentrácii prihnojte hnojivom JBL Ferropol. Pokiaľ je koncentrácia príliš vysoká, vymeňte časť vody alebo filtrujte cez aktívne uhlie (napr. JBL Carbomec activ).

 

Ako zmerať koncentráciu železa?
1. Vypláchnite obidve skúmavky testovanou vodou.
2. Priloženou injekčouí striekačkou naplňte obe skúmavky po 5 ml testovanej vody.
3. Do jednej  skúmavky pridajte 5 kvapiek reagencie a potrepte. Nechajte stáť 5 min.
4. Obe skúmavky zasuňte do držiaka, skúmavku s vodou s reagenciou k rovnému koncu.
5. Držiakom so  skúmavkami (slepá vzorka bez reagencie nad farebnými krúžkami) posúvajte tak dlho, až vyhľadáte najbližšie zhodné farbvy obidvoch polí.
6. Odčítaje hodnotu koncentrácie železa.
Poznámka: Ak testujetei súčasne koncentráciu železa a amoniaku, dajte dobrý pozor, aby ste skúmavky nezamenili.
Ako ušetriť?
Reagenciu je možné dokúpiť po jej spotrebovaní v odbornej predajni.
KH Test:
Použitie:

Test slúži na presné a rýchle stanovenie uhličitánovej tvrdosti vody v sladkovodnom aj morskom akáriu.

Prečo merať uhličitánovú tvrdosť?

V závislosti od geologického podložia má voda rôznych oblastí v sebe rozpustené rôzne množstvo minerálnych látok. Prevažne sa jedná o vápnik a horčík. Veľká časť týchto solí je vo forme uhličitanov, pretože vznikajú pôsobením kysličníka uhličitého.

Uhličitánovú tvrdosť definujeme ako tú časť solí vápnika a horčíka, ktorá je vo forme uhličitanov. Vo väčšine prípadov je teda uhličitánová tvrdosť nižšia ako celková. Vo výnimočných prípadoch, napr. v niektorých tropických vodách, môže byť ale uhličitánová tvrdosť vyššia.

Väčšine druhov akvarijných rýb a rastlín vyhovujú hodnoty medzi 3 - 15 °d (nemecké stupne). Aby ste zaistili maximálnu účinnosť hnojenia CO2, nemala by uhličitánová tvrdosť klesnúť pod 4 - 5 °d. V morskom akváriu by sa

na zaistenie optimálnej pufračnej kapacity mala pohybovať v rozmedzí 7 - 10 °d.

V záhradnom jazierku je uhličitánová tvrdosť veľmi dôležitá, pretože stabilizuje hodnotu pH. Sú to predovšetkým jednobunkové riasy („vodný kvet“), ktoré znižujú svojou asimiláciou uhličitánovú tvrdosť. PH sa tak môže dostať aj do nebezpečných hodnôt na 9. Preto by mala byť v jazierku udržovaná minimálna uhličitánová tvrdosť 5 °d.

Ako dosiahnuť žiadanú uhličitánovú tvrdosť?

Príliš vysoká uhličitánová tvrdosť je chemicky veľmi ťažko znížiteľná, ideálne je nariediť použitú vodu vodou vyrobenou pomocou zariadenia reverznej osmózy (napr. JBL Osmose 120). Príliš nízku tvrdosť upravíme v sladkovodnej nádrži prípravkom JBL Aquakal alebo JBL AquaDur plus, v morskom akváriu JBL CalciuMarin. V záhradnom jazierku na to poslúži JBL Alkalon combi.

Ako merať uhličitánovú tvrdosť?

1.Vypláchnite skúmavku testovanou vodou.
2. Skúmavku naplňte 5 ml testovanej vody (spodný obrys hladiny sa musí kryť s ryskou).
3. Postupne prikvapkávajte reagenciu a kvapky počítajte. Počet kvapiek odčítate v momente zmeny farby z modrej na žltú alebo žltooranžovú.
4. Jedna kvapka zodpovedá 1 °d.


pH 3,0 - 10:
Použitie:

Test slúži na orientačné stanovenie hodnoty pH v sladkovodnom aj morskom akváriu v rozsahu hodnôt 3,0-10,0.

Prečo merať hodnotu pH?

Pokiaľ možno stála hodnota pH je v nádrži dôležitá nielen pre ryby, ale aj pre rastliny a bezstavovce. Naviac vplyvom zmien pH dochádza k premene niektorých chemických látok. Mali by ste sa predovšetkým vyhnúť náhlym a veľkým výkyvom hodnoty pH. V bežnom sladkovodnom akváriu by sa mala hodnota pH pohybovať okolo 7. V morskom akváriu by ste ju mali naopak držať na hodnotách 7,9-8,5 a v záhradnom jazierku v medziach 7-8,5. Pokiaľ by ste chceli stanoviť p obzvlášť presne, doporučujeme vám jeden z dvoch špeciálnych pH testov firmy JBL.

Ako zmeniť hodnotu pH?

V sladkovodnom akváriu dosianeme zníženie pH zavedením hnojenia CO2 systémom JBL PROFLORA. Zvýšenie pH docielime zvýšením uhličitánovej tvrdosti prípravkom JBL AquaDur plus.V morskej nádrži zvýšime hodnotu pH rovnako zvýšením uhličitánovej tvrdosti, ale tu prípravkom JBL CalciuMarin. V záhradnom jazierku znížime a stabilizujeme pH zvýšením uhličitánovej tvrdosti prípravkom JBL Alkalon combi.

 

Ako merať hodnotu pH?
1. Vymyte skúmavku testovanou vodou.
2. Naplňte ju 5 ml testovanej vody. Spodný obrys hladiny sa musí kryť a ryskou na skúmavke.
3. Do skúmavky prikvapkajte 4 kvapky reagencie a potrepte.
4. Výslednú farbu porovnajte s farebnou škálou a odčítajte hodnotu pH.


Nitrit (NO2):
Použitie:

Test slúži na presné stanovenie a sledovanie koncentrácie dusitanov v sladkovodnom aj morskom akváriu a v záhradnom jazierku v rozsahu 0,025 - 1,0 mg/l (ppm).Vďaka korekčnému meraniu vyvinutému firmou JBL je možné namerať presnú koncentráciu dusitanov aj v ľahko zafarbenej vode, ako napr. výluhom z rašeliny alebo zvyškov liečiv.

Prečo merať koncentráciu dusitanov?

Platí pre sladkovodné aj morské akváriá aj pre záhradné jazierka:

Odbúravanie všetkých organických zbytkov v akváriu (zvyšky krmiva a rastlín, exkrementy rýb...) prebieha v nasledujúcom reťazci: bielkoviny – amoniak (čpavok) – dusitany – dusičnany. Tento proces umožňujú určité v akváriu potrebné baktérie. Či tento systém funguje, zistíme meraním jednotlivých stupňov uvedeného reťazca, t. j. amoniaku, dusitanov a dusičnanov. Amoniak a dusitany by niky nemali dosiahnuť koncentráciu 0,2 mg/l (ppm). Pokiaľ sa tak stane, je reťazce odbúravania organických látok niekde narušený. Mnohé liečivá môžu zničiť užitočné baktérie a spôsobiť tak vzostup koncentrácie amoniaku. Spravidla nie je v dobre založenom akváriu alebo jazierku amoniak v merateľných hodnotách. Dusitany i amoniak sú pre ryby silnými jedmi. V závislosti na pH sa z amonných iont NH4+, ktoré sú normálne pre ryby neškodné, tvorí silno jedovatý amoniak NH3. Preto musíme spolu s meraním amoniaku vždy merať aj hodnotu pH. Jedovatosť jednotlivých koncentrácií NH4 v závislosti na pH zistíme z pripojenej tabuľky (pri 25°C):

  • Poškodenia sú možné u citlivých a mladých rýb
  • Poškodenia u dospelých rýbťažké poškodenia mladých rýb
  • Ťažké poškodenia dospelých rýb, pre mladé ryby smrteľné
  • Smrteľné pre všetky ryby

Ako znížiť hodnotu amoniaku?
Okamžitým, ale dočasným riešením je okamžitá výmena 50% objemu vody v nádrži. Nikdy pitom nesmie býť pH hodnota čerstvej vody vyššia než je v akváriu. Dlhodobo je možné vyhnúť sa zvýšenej koncentrácie amoniaku nad prijateľnú hodnotu použitím vhodného biologického filtra, neprekrmovaním rýb, príp. znížením ich počtu v nádrži. Užitočné baktérie je možné do akvária dodať v prípravkoch JBL Denitrol a JBL FilterStart. Veľmi vhodná je aj filtrácia cez JBL AmmoEx.

Do záhradného jazierka dodáme baktérie  v prípravkoch JBL BactoPond a JBL ActivoPond. Pre celkovú koncepciu jazierka je rovnako dôležitý výkonný filter, hnojenie substrátu s rastlinami, prítomnosť časti jazierka s bahennými rastlinami atď.

Ako koncentráciu dusitanov zmerať?

1. Vymyte obidve skúmavky testovanou vodou.
2. Priloženou injekčnou striekačkou naplňte obe skúmavky po 5 ml testovanej vody.
3. Do jednej skúmavky prikvapkajte po 5 kvapkách reagencie č. 1, potrepte a vzápätí pridajte reagenciu č. 2 a znova potrepte. Nechajte stáť asi 3 minúty.
4. Obidve skúmavky zasuňte do držiaka, skúmavku s vodou s reagenciou k rovnému koncu.
5. Držiakom so skúmavkami (slepá vzorka bez reagencie nad farebnými krúžkami) posúvajte tak dlho, až kým vyhľadáte najbližšie zhodné farby obidvoch polí.
6. Odčitajte hodnotu koncentrácie dusitanov.

Reagencia č. 1 obsahuje hydroxid sodný. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí ich hneď vypláchnite vodou a privolajte lekára.


Nitrát (NO3):
Použitie:

Test slúži na presné stanovenie a sledovanie koncentrácie dusičnanov v sladkovodnom aj morskom akváriu a v záhradnom jazierku v rozsahu 1 - 240,0 mg/l (ppm).Vďaka korekčnému meraniu vyvinutému firmou JBL je možné namerať presnú koncentráciu dusičnanov aj v ľahko zafarbenej vode, ako napr. výluhom z rašeliny alebo zvyškov liečiv.

Prečo merať koncentráciu dusičnanov?

Platí pre sladkovodné aj morské akváriá, aj pre záhradné jazierka:

Odbúravanie všetkých organických zbytkov v akváriu (zvyšky krmiva a rastlín, exkrementy rýb...) prebieha v nasledujúcom reťazci: bielkoviny – amoniak (čpavok) – dusitany – dusičnany. Tento proces umožňujú určité v akváriu potrebné baktérie. Či tento systém funguje, zistíme meraním jednotlivých stupňov uvedeného reťazca, t. j. amoniaku, dusitanov a dusičnanov. Amoniak a dusitany by niky nemali dosiahnuť koncentráciu 0,2 mg/l (ppm). Pokiaľ sa tak stane, je reťazce odbúravania organických látok niekde narušený. Postupne stúpajúca koncentrácia dusičnanov pri veľmi nízkych až nedetekovateľných hladín dusitanov a amoniaku sú príznakom dobre fungujúcej biologickej filtrácie. Dusičnany sú konečným produktom mineralizácie organických látok v akváriu a sú pre väčšinu rýb aj v pomerne vysokých koncentráciách relatívne neškodné. Ich vysoká koncentrácia však neprospieva rastu vodných rastlín a niektoré druhy rýb ju neznášajú. Príliš vysoké koncentrácie dusičnanov, pokiaľ sú vo vode aj zvýšené koncentrácie fosforečnanov, podporujú rast rias. Preto by ste nemali nechať prekročiť koncentráciu dusičnanov v sladkovodnom akváriu nad hranicu 50mg/l(ppm), v morskom akváriu 20 mg/l a v záhradnom jazierku by ich hodnota nemala presahovať 10 mg/l. V záhradnom jazierku je častou príčinou zvýšenej koncentrácie dusičnanov ich prienik zo záhradných hnojív do vody jazierka.

Ako hodnotu dusičnanov znížiť?
Doporučujeme pravidelnú výmenu časti vody v nádrži a filtráciu cez médiá JBL NitratEx (len v sladkovodnom akváriu) a príp. JBL BioNitratEx.
V záhradnom jazierku musí byť dostatok štrku pre zakorenenie rastlín spotrebovávajúcich dusičnany a pre usídlenie užitočných baktérií. Dôležité sú i okraje jazierka s bahennými rastlinami (obzvlášť u jazierok s koi kaprami).


Ako zmerať koncentráciu dusičnanov?


1. Vymyte obidve skúmaky testoanou vodou.
2. Priloženou injekčnou striekačkou naplňte obidve skúmavky po 10 ml testovanej vody.
3. Do jednej skúmavky pridajte 2 väčšie odmerné lyžičky reagencie č. 1 a prikvapkajte 6 kvapiek reagencie č. 2. Skúmavku uzavrite a presne 1 minútu veľmi silno pretrepávajte (prášok sa nerozpustí úplne, preto na chvíľku podržte skúmavku šiko, aby sa sediment usadil na jednej strane dna). Nechajte stáť 10 minút.
4. Obidve skúmavky zasuňte do držiaka, skúmavku s vodou s reagenciou na rovný koniec.
5. Držiakom so skúmavkami (slepá vzorky bez reagencie nad farebnými krúžkami) posúvajte tak dlho, až vyhľadáte najbližšie zhodné farby obidvoch polí.

Poznámka:

Pokiaľ dosiahnete pri meraní tmavšiu farbu než je na škále, narieďte testovanú vodu vodou bez dusičnanov (napr. destilovanou) a znova zmerajte. Výsledok vynásobte podľa schémy:
5 ml vzorky + 5 ml dest. vody: 2 x
2 ml vzorky + 8 ml dest. vody: 5 x
1 ml vzorky + 9 ml dest. vody: 10 x
Bezpečnostné upozornenia:
NO3 reagencia č.1:

Dráždi oči, dráždi pri nadýchnutí a kontakte s kožou. Použite ochranné rukavice.
Škodlivý pre vodné organizmy, po prieniku do vody v prírode môže mať dlhodobé škodlivé účinky.
Drže mimo dosahu detí.
Pri hasení použite hasiaci prístroj, nepoužívajte vodu.
Nedávajte do bežného komunálneho odpadu. Riaďte sa pokynmi na návode.

NO3 reagencie č.2:

Dráždi oči, dráždi pri nadýchnutí a kontakte s kožou. Použite ochranné rukavice.
Škodlivý pre vodné organizmy, po prieniku do vody v prírode môže mať dlhodobé škodlivé účinky.
Drže mimo dosahu detí.
Pri hasení použite hasiaci prístroj, nepoužívajte vodu.
Nedávajte do bežného komunálneho odpadu. Riaďte sa pokynmi na návode.

Dodatočné parametre

Kategória: Test vody
Hmotnosť: 0.8 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: